З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29

Багатопараметричні зонди YSI

Pro10 Pro20 Pro20i Pro30 Pro1020 Pro1030
Pro2030 ProDSS ProSwap ProQuatro серія
ProSolo
серія ЕХО

Для вимірювання фізичних, хімічних, біологічних та інших параметрів води (тиску, щільності, температури, електропровідності, редокс-потенціалу, каламутності, солоності, розчиненого у воді кисню, кислотності, хлорофілу та ін.) використовуються різноманітні зонди.

В основному, океанографів цікавить розподіл досліджуваного параметра по глибині або профіль параметра. Найбільш ефективно завдання профілювання виконується за допомогою профілографа (або профіломера). Будь профілограф містить мінімум два датчика з синхронним зчитуванням відліків: датчик тиску / глибини і датчик досліджуваного параметра. Великими окремими групами зондів-профілографів є CTD профілографи і профілографи швидкості звуку, які дозволяють, відповідно, вимірювати CTD параметри води (Conductivity - електропровідність, Temperature - температура і Depth - тиск/глибина) і швидкість звуку у воді по глибині. Потім за допомогою програмного забезпечення (входить в стандартний комплект будь-якого профілографа) можна побудувати і роздрукувати потрібний режим, а також за отриманими CTD параметрам за допомогою рівнянь обчислити значення інших параметрів води: солоність, щільність, швидкість звуку і ін.

 

Порівняльна таблиця

Найменування серія
ЕХО
моделі лінійки Pro
10 20 20i 30 1020 1030 2030 DSS Swap Plus Solo
Максимальна
глибина
занурення
250 м  100 м
Датчики                        
Питома
електропровідність
+       +   +   + +*** +  опція
Температура + + + + + + + + + +*** + +
Тиск +         +     + +***    
Кислотність (рН) + +       + +   + +*** +  
Розчинений
кисень
+   + +   +   + + +***   +
Редокс-потенціал + +       + +   + +*** +  
Флуоресцентні
розчинені
органічні
речовини
+                      
Загальна кількість
водоростей
(Хролофіл,
фикоцианин,
фікоеретрін)
+               + +***    
Загальна кількість
розчинених
твердих речовин
        +   + + + +*** +  
Хлориди +               + +*** +  
Амоній +               + +*** +  
Нітрати +               + +*** +  
Аміак                 + +***    
Електричний
опір
                + +***    
Каламутність +               + +***    

де

*** - один з цих.