З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Каталог Гідрографічне та гідрометричне обладнання Датчики та багатопараметричні зонди Aanderaa

Датчики та багатопараметричні зонди Aanderaa

Датчики тиску, водного рівня, хвилювання та температури

Датчики
тиску
серії 4117
Датчики
водного рівня
серії 5217
Датчики
хвилювання та
водного рівня
серії 5218
Вентильовані
датчики
тиску,
водного рівня
і хвилювання
серії 4400
Датчики
температури
серії 4060
Датчики
температури
серії 4880

Датчики електропровідності та каламутності

Датчики
електро-
провідності
серії 4319
Датчики
електро-
провідності
серії 4419R
Датчики
електро-
провідності
серій 5819 та 5990
Датчики
електро-
провідності
серії 5860
Датчики
каламутності
серії 4112
Датчики
каламутності
серії 4296

Датчики розчиненого кисню

Датчики
кисню
серії 4330
Датчики
кисню
серії 4531
Датчики
кисню
серії 4831
Датчик
кисню
4835
Датчики
кисню
серії 5730

Доплерівські датчики течії

Доплерівські
датчики
течії
серії 4000
Гірляндні
доплерівські
датчики
течії
серії 5800
Доплерівські
датчики
профільування
течії
серії 5400

Реєстратори даних та вимірювальні системи

Універсальний
реєстратор даних
SmartGuard
Одноточкові
вимірювачі
швидкості течії
серії SeaGuard RCM
Доплерівські
профілографи
швидкості течії
серії SeaGuardII DCP

Для вимірювання фізичних, хімічних, біологічних та інших параметрів води (тиску, щільності, температури, електропровідності, редокс-потенціалу, каламутності, солоності, розчиненого у воді кисню, кислотності, хлорофілу та ін.) використовуються різноманітні датчики та зонди.

Здебільшого океанографів цікавить розподіл досліджуваного параметра по глибині або профіль параметра. Найефективніше завдання профілювання виконується за допомогою профілактографа (або профілактора). Будь-який профілактограф містить мінімум два датчики із синхронним зчитуванням відліків: датчик тиску/глибини та датчик досліджуваного параметра. Великими окремими групами зондів-профілографів є CTD профілактографи та профілографи швидкості звуку >, які дозволяють, відповідно, вимірювати CTD параметри води (Conductivity - електропровідність, Temperature - температура та Depth - тиск/глибина) та швидкість звуку у воді по глибині. Потім за допомогою програмного забезпечення (що входить до стандартного комплекту будь-якого філографа) можна побудувати та роздрукувати необхідний профіль, а також за отриманими CTD параметрами за допомогою рівнянь обчислити значення інших параметрів води: солоність, щільність, швидкість звуку та ін.