З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Каталог Гідрографічне та гідрометричне обладнання Зонди й прилади для вимірювання параметрів води і забруднень

Зонди й прилади для вимірювання параметрів води і забруднень

miniIPS miniCT серія Hyperion серія SWiFTplus H2S
Portasal 8410А Autosal 8400B Fluo-Imager серія ROW серія ЕХО
Pro10 Pro20 Pro20i Pro30 Pro1020 Pro1030
Pro2030 ProDSS ProSwap ProQuatro серія
ProSolo
серія RBRsolo серія RBRvirtuoso серія RBRcoda серія RBRduet
серія RBRduo серія RBRbrevio серія RBRconcerto серія RBRmaestro

Для вимірювання фізичних, хімічних, біологічних та інших параметрів води (тиску, щільності, температури, електропровідності, редокс-потенціалу, каламутності, солоності, розчиненого у воді кисню, кислотності, хлорофілу та ін.), А також для виявлення нафтопродуктів на поверхні води використовуються різноманітні зонди і прилади.

В основному, океанографів цікавить розподіл досліджуваного параметра по глибині або профіль параметра. Найбільш ефективно завдання профілювання виконується за допомогою профілографа (або профіломера). Будь профілограф містить мінімум два датчика з синхронним зчитуванням відліків: датчик тиску / глибини і датчик досліджуваного параметра. Великими окремими групами зондів-профілографів є CTD профілографи і профілографи швидкості звуку, які дозволяють, відповідно, вимірювати CTD параметри води (Conductivity - електропровідність, Temperature - температура і Depth - тиск/глибина) і швидкість звуку у воді по глибині. Потім за допомогою програмного забезпечення (входить в стандартний комплект будь-якого профілографа) можна побудувати і роздрукувати потрібний режим, а також за отриманими CTD параметрам за допомогою рівнянь обчислити значення інших параметрів води: солоність, щільність, швидкість звуку і ін.

 

Порівняльні таблиці зондів

компаній VALEPORT, Sea&Sun Technology, Guildline Instruments
і Laser Diagnostic Instruments

Найменування miniIPS miniCT серія
Hyperion
серія
SWiFTplus
H2S Portasal
8410А
Autosal
8400B
серія
ROW
Максимальна
глибина
занурення
6000 м 6000 м 6000 м 200 м 100м      
Датчики                
Швидкість звуку       +        
Питома
електропровідність
  +        + +  
Температура   +   + +      
Тиск +     + +      
Кислотність (рН)         +      
Хлорофіл A     +* +**        
Флюоресцеін     +* +**        
Родамін     +* +**        
Фікоціанін       +**        
Каламутність       +**        
Сірководень         +      
Нафтопродукти               +

де

* - один з цих трьох;

** - один з цих п'яти.

 

компанії YSI

Найменування серія
ЕХО
моделі лінійки Pro
10 20 20i 30 1020 1030 2030 DSS Swap Plus Solo
Максимальна
глибина
занурення
250 м  100 м
Датчики                        
Питома
електропровідність
+       +   +   + +*** +  опція
Температура + + + + + + + + + +*** + +
Тиск +         +     + +***    
Кислотність (рН) + +       + +   + +*** +  
Розчинений
кисень
+   + +   +   + + +***   +
Редокс-потенціал + +       + +   + +*** +  
Флуоресцентні
розчинені
органічні
речовини
+                      
Загальна кількість
водоростей
(Хролофіл,
фикоцианин,
фікоеретрін)
+               + +***    
Загальна кількість
розчинених
твердих речовин
        +   + + + +*** +  
Хлориди +               + +*** +  
Амоній +               + +*** +  
Нітрати +               + +*** +  
Аміак                 + +***    
Електричний
опір
                + +***    
Каламутність +               + +***    

де

*** - один з цих.

 

компанії RBR

Найменування серії RBR
solo virtuoso coda duet duo brevio concerto maestro
Максимальна
глибина занурення
10000 м 10000 м 10000 м 10000 м 10000 м 6000 м 10000 м 10000 м
Максимальне
число датчиків
1 1 1 2 2 3 5 10
Датчики                
Питома
електропровідність
  +     + + + +
Температура + + + + + + + +
Тиск + + + + + + + +
Розчинений
кисень
+ + + + +   + +
PAR + + +   +   + +
Каламутність + +     +   + +
Водний рівень + + + + +   +  
Параметри
хвилювання
+ + + + +   +  
Кислотність (рН)   +     +   + +
Флуоресценція   +     +   + +
Редокс-потенціал   +     +   + +
Вуглекислий газ               +