З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Каталог Гідрографічне та гідрометричне обладнання Зонди й прилади для вимірювання параметрів води і забруднень

Зонди й прилади для вимірювання параметрів води і забруднень

miniCT серия Hyperion серия SWiFTplus H2S
Portasal 8410А Autosal 8400B серия ROW серия ЕХО
Pro10 Pro20 Pro20i Pro30 Pro1020 Pro1030
Pro2030 ProODO ProDSS Pro Plus серия
ProSolo
   
серия RBRsolo   серия RBRduet   серия RBRcoda

Для вимірювання фізичних, хімічних, біологічних та інших параметрів морської води (тиску, щільності, температури, електропровідності, редокс-потенціалу, каламутності, солоності, розчиненого у воді кисню, кислотності, хлорофілу та ін.), а також для виявлення нафтопродуктів на поверхні води використовуються різноманітні зонди і прилади.

В основному, океанографів цікавить розподілення досліджуваного параметра по глибині або профіль параметра. Найбільш ефективно задача профілювання виконується з допомогою профілографа (або профіломера). Будь-який профілограф має мінімум два датчика з сінхронним зчитуванням відліків: датчик тиску/глибини і датчик досліджуваного параметра. Великими окремими групами зондів-профілографів є CTD профілографи і профілографи швидкості звуку, які дозволяють, відповідно, виміряти CTD параметри води (Conductivity - електропровідність, Temperature - температура і Depth - тиск /глибина) і швидкість звука у воді по глибині. Потім з допомогою програмного забезпечення (що входить в стандартний комплект будь-якого профілографа) можна побудувати і роздрукувати необхідний профіль, а також по отриманим CTD параметрам з допомогою рівнянь вирахувати значення інших параметрів води: соленість, щільність, швидкість звука та інш.

 

Порівняльні таблиці зондів

компаній VALEPORT та Guildline Instruments

Наименование miniCT серия Hyperion Portasal
8410А
Autosal
8400B
C F R
Максимальна глибина занурення 6000 м 6000 м    
Датчики            
Питома електропровідність +    + +
Температура +      
Тиск        
Хлорофіл A   +        
Флюоресцеин     +      
Родамін       +    

 

компаний YSI и Sea & Sun Technology

Наименование серія ЕХО H2S ProODO ProDSS Pro1020 Pro1030 ProPlus
Максимальна глибина
занурення
250 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м
Датчики
Питома електропровідність +     +   + +
Температура + + + + + + +
Тиск + + + + +    
Кислотність (рН) + +   + + + +
Сірководень   +          
Розчинений кисень +   + + +    
Редокс-потенціал +     +  + + +
Флуоресцентні
розчинені
органічні речовини
+            
Загальна кількість
водоростей (хролофіл,
фикоцианин, фікоеретрін)
+     +      
Загальна кількість
розчинених твердих
речовин
      +   + +
Хлориди +     +     +
Амоній +     +     +
Нітрати +     +     +
Аммиак       +      
Електричний опір       +      
Каламутність +     +