З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Каталог Програмне забезпечення TELEDYNE OPTECH LMS (для повітряних платформ)
Оберіть товар:
Код товару:
LMS
Ціна:
за запитом
Під замовлення
Гарантія: 1 рік
   

Опис Технічні характеристики Комплектація та додаткові аксесуари


Програмне забезпечення LMS для обробки даних повітряного лазерного сканування і фотограметричних даних

Обробка і вивод точних даних хмари точок / зображення традиційно є критичним елементом повітряного збору даних. Ефективність має вирішальне значення для загального успіху проекта при створенні достовірно точних даних, пригодних для детального вивільнення інформації, особливо в проектах з жорсткими вимогами до точності і при зйомках великих територій.

LMS (Lidar Mapping Suite - пакет програм лазерного картографування) компанії Optech - це комплексна платформа обробки даних для калібровки, орієнтації і кількісної оцінки точності як активних, так і пассивних датчиків зображенняя. ПЗ Optech LMS призначено для використання в якості центрального ядра обробки сирых даних сканування і даних зображення. LMS поєднує в собі потужні алгоритми найменших квадратів з методами пакетної обробки і останні принципи обробки розподілених і багатопочних даних для автоматизації калібровки датчиків, обчислення точності проекта в цілому і максимізації пропускної здатності каналу передачі даних. Вбудовані засоби забезпечення і контроля якості даних дозволяють користувачу всебічно оптимізувати і перевіряти точність даних без необхідності використання зовнішніх наборів інструментів.

LMS для калібрування датчика

Правильна калібровка датчика є передумовою для отримання максимальної точності даних і картографічних продуктів, а також забезпечення правильної інтеграції декількох датчиків. ПЗ LMS використовує декілька ключових принципів в своєму фундаментальному підході до калібровки датчиків і забезпеченню якості, включаючи виділення плоскої поверхні з надлишкових подробиць релєфу, жорсткі, прийняті в промисловості методи автоматичної калібровки датчиків і стволрення надійних і відтворюваних поправок датчика:

  • Надлишковість даних;
  • Жорстка методологія;
  • Відтворювані результати.

Калібровка системи лазерного сканування

Механізм самокалібровки, доступний в ПЗ LMS, включає в себе складні моделі оптичного датчика і удосконалені алгоритми найменших квадратів. Що дає можливість оцінити надійні і повторювані корегування для параметрів калібровки системи сканування (наприклад, параметри датчика і орієнтування) і вимірювань (наприклад, орієнтацію і положення траекторії).

Калібровка фотограметричної системи

Програмно забезпечення LMS надає інструменти для врівноваження групи фотограметричних блоків з використанням GNSS / INS (інерціальна навігаційна система) інформації про положення і орієнтацію і включає в себе методології для забезпечення фотограметричної перевірки якості. Завдяки автоматичному вимірюванню звязуючої точки і декільком інструментам 3D-графічного аналізу, процес контроля якості дозволяє користувачам відкалібрувати фотограметричну систему, попредньо отримавши поправки для внутрішньої орієнтації камери, параметри орієнтації і положення траекторії. Результат корегування блока групи суміжних маршрутів складається з точних параметрів внутрішньої і зовнішньої орієнтації камери, а також координат розрахункових связуючих точок.

LMS для контроля якості 

ПЗ LMS спрощує перевірку проекту з допомогою вбудованих засобів контролю чкості для перевірки абсолютної і відносної точності даних, зібраних фотограметричними і скануючими системами, включаючи звіти, креслення, графіки і інструменти візуального аналізу.

Елементи графічного аналізу і автоматичне визначення точки прив'язки

Контроль якості даних сканування 

ПЗ LMS має декілька інструментів для перевірки точності даних сканування.

Відносна точність даних:

  • Детальні звіти і креслення дозволяють провести ретельний кількісний аналіз;
  • Інструменти якісного аналізу дозволяють користувачам візуально перевіряти дані сканування, що перекриваються (наприклад, аналіз площини даху / лінії даху).

Абсолютна точність даних:

  • Креслення і звіти дозволяють проводити загальну оцінку проекта і співставлення з опорними точками до і після самокалібровки, або через деякий час, над точкою, або у вигляді гістограми;
  • 3D і 1D види дають можливість визначити різницю між окремими контрольними точками і даними сканування до і після самокалібровки;

Контроль якості фотограметричних даних

Інструменти для побудови детальних звітів визначають результати фотограметрического блочного врівноваження (спостереження залишкової похибки, розрахункові параметри та їх точність і аналіз контрольних точок). Також доступні інструменти для оцінки врівноваження даних сканування і зображення.

ПЗ LMS для підвищення продуктивності 

Продуктивність і ефективність обробки критично важливі для скорочення затрат по проекту і своєчасного завершення проектів. ПЗ LMS включає в себе багато стандартних методик для отримання максимальної продуктивності обробки.

Пакетна / багатопоточна обробка

Основні виробничі утіліти домогають економічно вигідно обробляти великі проекти, мінімізуючи необхідну взаємодію користувача з системою:

  • Пакетна обробка великих проектів, що знаходяться в різних місцях;
  • Паралельна і роозподілена обробка для мінімізації тривалості обробки;
  • Сумісність обробки хмари даних.

Пакетна і розподілена обробка даних

Трансформація координат в процесі роботи

Blue Marble GeoCalc SDK повністю інтегрований в ПЗ LMS, що дозволяє користувачу виводити дані сканування і зображення в бажану вихідну систему координат. Користувач має доступ до великої бази даних геодезичних перетворень і геоїдних моделей, які регулярно оновлюються.

Інтеграція з робочими процесами третіх сторін

Легкий вибір системи відліку

Обширная база данных геодезических преобразований и геоидных моделей

Трансформація координат в процесі роботи

Основною ціллю ПЗ LMS є отримання найбільш точних даних хмар точок сканування і даних про знімки, які можливі з кількісними точними вимірюваннями, що дозволяє напрямую проникати в програмне забезпечення сторонніх організацій. Для користувачів, заінтересованих в більш довільних процесах  пост-обробки даних, ПЗ LMS включає можливість запуску сторонніх виконавчих файлів через заданний користувачем командний файл (CMD або BAT). Аналогічним образом, ПЗ LMS виводить декілька стандартних галузевих форматів, включаючи LAS (1.1-1.4), LAZ і PulseWaves.