О б р а т н а я с в я з ь
Заказать обратный звонок
Имя*
Телефон*
Комментарий
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29

Дифференциальная коррекция

При проходженні радіосигналу від супутника через іоносферу і тропосферу швидкість його поширення зменшується, що призводить до помилки в обчисленні дальності, викликаної затримкою сигналу. Значення цієї помилки важко визначити, але вона приблизно однакова для двох недалеко віддалених один від одного точок на земній поверхні. Диференціальна корекція - це метод, що значно збільшує точність обробки GPS даних шляхом виключення систематичної складової помилки затримки сигналу. Використання диференціальної корекції дозволяє зменшити похибку позиціонування при кодових вимірах до 2-3 м і при фазових вимірах - до декількох міліметрів

У класичній схемі диференціального методу вимірювань використовуються два приймачі, один з яких розташований в точці з відомими координатами (базова станція), а другий приймач встановлюється над точками з визначуваними координатами (мобільний приймач). GNSS приймач базової станції визначає поточні (виміряні в даний момент часу) координати і порівнює їх з відомими точними координатами базової станції. Різниці між значеннями поточних і точних координат, взяті з протилежним знаком, називаються диференціальними поправками. Диференціальні поправки можуть бути введені в розрахунки координат після вимірювань (режим постобробки), або в реальному масштабі часу (режим DGPS - для кодових вимірювань і режим RTK - для фазових вимірювань). У локальних мережах наземних DGPS і RTK станцій диференціальні поправки транслюються по радіоканалах, каналам GSM зв'язку та Інтернету.

Существуют также глобальные сети дифференциального сервиса OmniSTAR и SBAS, обеспечивающие покрытие широких территорий. Геостационарные спутники глобальной системы спутниковой связи ИНМАРСАТ позволяют передавать дифференциальные поправки для сервиса C-Nav в решении DGNSS. Дифференциальные поправки от глобальных сетей транслируются через систему геостационарных спутников на частоте L1. Большинство современных GNSS приемников позволяют принимать поправки SBAS без использования дополнительных устройств. 

На территории Украины доступны коммерческие сервисы OmniSTAR, INMARSAT и сервис свободного доступа EGNOS.