З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
ТОПОГРАФ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ТОПОГРАФ 2.6


Призначення: виконання всього комплекса камеральних робіт від імпорта і обробки даних польових вимірювань до створення повноцінної цифрової моделі місцевості, з підготовкою і випуском звітних матеріалів. Для успішного вирішення цих задач реалізовані спеціалізовані універсальні команди, в яких згруповані різні методи створення і редагування обєктів, що дозволяє в одній побудові створити (або змінити) відразу декілька елементів цифрової моделі: лінійні різного призначення, точечні у вузлах лінії, а якщо лінія замкнута – то і площадні обєкти, і регіони. В процесі роботи таких побудов можно визначити відмітки точечних і профілі лінійних обєктів, добавити семантичний опис і створити необхідні підписи, а в деяких випадках і перебудувати поверхню.

В той же час в системі доступні давно зарекомендувавші себе і активно використовувані користувачами можливості платформи CREDO III.

Обробка геодезичних вимірювань: вимірювання потрапляють в програму шляхом імпорту файлів, отриманих з електронних тахеометрів (практично всіх виробників). Для цього використовується система спеціальних плагінів, що дозволяє оперативно вносити зміни в існуючі формати при виявленні в них особливочтей і реалізовувати читання нових форматів відразу після їх появлення.
Після імпорту вимірювань і координат початкових пунктів проводиться попередня обробка вимірювань, в процесі якої вираховуються середні значення, проводиться їх контроль на відповідність допускам, а також враховуються різні поправки. Після цього можна переходити до врівноваження лінійно-кутових вимірювань і ходів тригонометричного нівелювання. Також, по мірі необхідності, можна виконати пошук грубих помилок у вимірюваннях. Використання налаштовуваних систем польового кодирування дозволяє спростити створення елементів ситуації – в результаті обробки інформації, закодирувані в процесі польових робіт, точечні, лінійні і площадні топографічні обєкти створються автоматично.

Після завершенння обробки вимірювань можна приступати до створення цифрової моделі місцевості інженерного призначення, так як її основа, у вигляді точок, вже готова. У  випадку переврівноваження вимірювань в будь-який момент можна обновити і положення точок вже созданої цифрової моделі, і елементів, які на неї спираються.

Ситуація: Цифрова модель ситуації формується шляхом створення точечних, площадних і лінійних обєктів у відповідності з класифікатором, в якому задані налаштування їх відображення умовними знаками в залежності від масштабу зйомки. Для ситуаційних обєктів передбачено заповненя значень семантичних властивостей, котрі дозволяють зберігати і відображати на планах довільну атрибутивну інформацію про обєкти.

Для побудови обєктів ситуації передбачений ряд інтерактивних методів. Вони дозволяють створювати як окремі типи елементів (наприклад, дерева), так і цілі групи елементів різних типів в одній побудові. Наприклад, можна одночасно створити лінію контура споруди, площадний обєкт споруди з підписами на основі семантики, котра може включати різні характеристики (тип, найменування, поверховість і т.п.), и структурну лінію для коректної укладки ребер тріангуляції при побудові поверхні. Або інший приклад – створити ЛЭП одночасно з умовними знаками столбів або опор визначеного типу.
Склад доступних для створення елементів залежить від геометрії лінійного обєкта: якщо лінія розімкнута, то створити можна тільки маски і точкові обєкти, а якщо лінія замкнута, то до списку добавляються ПТО і регіони. У випадку, коли обєкт є чотирикутником, створити можна і його діагоналі.
Всі методи вімють працювати в режимі продовження наявних побудов: якщо почати і закінчити побудову лінії від вже наявної, то програма запропонує автоматично створити всі елементи, які є в контактній точці. І ще важливий момент – всі елементи самі «знають і помнять» шари, в яких повинні зберігатися. З групами елементів працюють і методи редагування геометрії – при редагування положення вузлів, ланок або навіть сегментів ліній зміняться всі елементи, которі через них проходять (ТТО, лінії, контури). До того ж в таких методах реалізовані можливості, що дозволяють, наприклад, зберігати прямокутники при зміні положення вершини або сторони, а також перетворювати і добудовувати цілі сегменти вихідних обєктів, рухаючи їх довільно або по сусіднім ланкам.

При необхідності можна створювати і профілі лінійних обєктів, використовуючи різні способи: інтерполяцією даних, з постійним ухилом, по заданій відмітці.

Поверхні: Основою побудови поверхні є точки, отримані в тому числі і в результаті обробки вимірювань, а характерні ділянки релєфа, такі як хребти, обриви або відкоси, як правило, виділяються структурними лініями (СЛ).
В простих ситуаціях профілі СЛ можна визначит безпосередньо при побудовах в плані, задавши необхідні відмітки у вузлах (по замовчуванню вони інтерполюються з точок і поверхонь). Для вирішення більш складних задач, наприклад, при моделюванні вертикальних поверхонь(бордюрів, підпорних стінок і т.п.) можна перейти у віокно профілів. Це дозволить переглядати розрізи, перетини і розгорнутий план маски і використовувати широкі можливості свторення і редагування ліній профілів.
Для створення і пересстворення поверхонь призначений всього один метод, який дозволяє працювати з точками і структурними лініями як всього шару відразу, так і в інтерактивно побудованому контурі. В рамках цієї ж побудови можна автоматично виділити  ділянки з характерними формами рельефу: керуючись заданими діапазонами ухилів, система обєднає трикутники в групи і назначить їм необхідний стиль відображення (горизонталі, відкоси, обриви), при необхідності стилі ділянок можна змінити інтерактивно.
Методи редагування локальних ділянок триангуляції і параметрів відображення поверхонь включені в склад однієї команди, тому завжди знаходяться «під рукою», що значно спрощує доягнення оптимального результату – точного відтворення форм рельефу у коректного відображення характерних ділянок.
Варто відзначити, що система запамятовує, в якому шарі знаходиться поверхня, і більше не потребує вибора шару, при цьому і видимість всіх необхідних для роботи елементів моделі (вершини, ребра, контури, ділянки без поверхні) включається автоматично при активізації команд роботи з поверхнями.
Проаналізувати створену модель релєфа можно як по даним плану, в тому числі і в трьохмірному зображенні, так і побудував перетини в довіільних місцях.

Трансформація даних: В системі реалізована робота в різних системах координат і можливість перетворення даних з однієї системи координат в іншу. Для цих цілей використовується редактор систем координат, функціональность якого дозволяє створити і редагувати СК, датуми і еліпсоїди. Кріме того, створені моделі релєфа і ситуації можна трансформувати (змещення, поворот, масштабирование) по заданным параметрам или інтерактивно.

Також передбачена можливість використання тимчасових СК різних видів: додаткова, будівельна, по масці.
При необхідності можна обєднати дані декількох цифрових моделей в одну, копіювати або вирізати дані з однієї моделі в іншу.

Креслення і відомості: В системі передбачено створення необхідних відомостей по результатам вимірювань і по обєктам ситуації, а також формування і виведення на друк креслень і планшетів.

Бібліотека даних: З системою CREDO ТОПОГРАФ поставляються спеціалізовані бібліотеки, що містять опис різних даних – від типів ліній і штриховок до умовних знаків і обєктів інженерного призначення, шаблонів креслень, планшетів, відомостей і т.д. Для корегування ціх даних або для створення нових в систему вбудовані прості і зрозумілі редактори.
Використання бібліотек дозволяє підвищити швидкість і результативність роботи інженера, позбавляючи його від кропіткої, монотонної праці при наповненні цифрової модели різною інформацією при оформленні вихідних документів. Важливо, що дані бібліотек відповідають актуальним нормам оформлення топографічних планів і вимогам, що застосовуються до звітних документів.