З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Оберіть товар:
Код товару:
ОБЪЕМЫ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ОБЪЕМЫ 2.6


Призначення: моделювання поверхонь і розрахунок  об'ємів між поверхнями, видача текстових и графічних матеріалів по результатам розрахунків.

 

Області застосування: геодезичне забезпечення  будівництва при виконанні земляних робіт, маркшейдерське забезпечення видобування корисних копалин відкритих  родовищ, ведення календарных планів обліку об'ємів на складах сировини і будівельних матеріалів.

Початкові дані:

   • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
   • Файли GDS, сформовані при обробці  топографічних зйомок в системі CREDO_DAT 3.1, 4.0.
   • Дані в форматах CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX.
   • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
   • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
   • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків формату BMP, TIFF, GIF, PCX, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі ТРАНСФОРМ 3.1.

 

 

Основні функції:

    • Лінійна трансформація моделі. можливість використання декількох систем координат (месцевої і будівельної).
    • Копіювання, вирізка частини або всіх даних проекту в інший проект. Об'єднання двох проектів.
    • Моделювання геометрії об'єктів плану графічними масками, регіонами.
    • Обробка лінійних і полярних засічок, обмірів, створних вимірюваннь.
    • Створення однорядкового і багаторядкового тексту.
    • Пошук точок по іменам і параметрам. Отримання інформації по об'єктам моделі.
    • Побудова цифрової моделі рельєфу нерегулярною сіткою трикутників з створенням і врахуванням структурних ліній.
    • Відображення ділянок рельєфу різними типами у відповідності з налаштуваннями стилів поверхнонь: горизонталями з можливлстями зміни висоти перетину, створення їх надписів і берг-штрихів, відображення додаткових і допоміжних горизонталей, а також відкосами і обривами зі змінним кроком і довжиною штрихів.
    • Формування перерізу по лінії, по точкам.
    • Розрахунок об'ємів земляних мас різноманітними методами: між шарами, в контурі, по регіону або площадному об'єкту.
    • Створення картограми земляних мас, формування по результатам розрахунків загальної відомості об'ємів робіт, відомості по сітці або вздовж лінійного об'єекту з заданим кроком, відомості об'ємів з урахуванням геології.
    • Створення, редагування креслярських моделей топографічних планів, календарних графіків об'ємів робіт у вигляді листів креслення з використанням шаблонів, штампів.
    • Прямий друк креслень і відомостей, створених в програмі.

Результати:

    • Креслення. Створення, редагування і видача на друк планів з використанням шаблонів.
    • Текстові документи. Створення і видача на друк відомостей об'ємів робіт.
    • Файли формату DXF, отримані експортом даних з креслярської моделі.
    • Файли формату OBX для обміну наборами проектів плану, 3D-виду, креслярської моделі і проектами, які входять в їх склад, між базами, що використовуються системами CREDO III, зі збереженням властвостей і структури набору.
    • Файли формату MPRX групи проектів одного типу для обміну даними між базами, що використовуються системами CREDO III.
    • Файли формату PRX проектів моделі плану і креслярської моделі для обміну даними між базами, використовуваними системами CREDO III.
    • Використування створеної цифрової  моделі в системах на платформі CREDO III.
    • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, отримані експортом даних в растр.

Допоміжні системи:

    • Редактор шаблонів, Редактор символів, Редактор класифікатора, Редактор ліній і штріхувань, Редактор відомостей.
    • Менеджер проектів і наборів проектів.
    • Менеджер баз даних.
    • Корпоративний менеджер баз даних.

Внутрешні формати даних: формат CREDO, файли типу PRX, MPRX, OBX, DBX, для обміну даними між базами даних.

 

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.