З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Оберіть товар:
Код товару:
ЛИНИЗ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 2.6

 


Призначення: створення цифрової моделі місцевості, трасування лінійних споруд, випуск топографічних планів, повздовжніх і поперечніх профілів трас лінійних споруд. 

Галузі застосування: полосні і площадні інженерні вишукування об'єктів промислового, цивільного і транспортного будівництва, підготовка інформації для кадастрових систем (наземні методи збору), створення цифрових моделей місцевості, ведення чергових планів. 

Початкові дані:

   • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
   • Файли GDS, сформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO_DAT 3.1, 4.0.
   • Дані в форматах CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX, CREDO_GEO.
   • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
   • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
   • Черно-белі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату BMP, TIFF, GIF, PCX, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі ТРАНСФОРМ 3.1.

 

 

Основні функції:

    • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (місцева і будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
    • Копіювання, вирізка частини або всіх даних проекта в інший проект. Об'єднання двох проектів.
    • Створення геометрії елементів рел'єфу і ситуації з використанням в якості елементів геометрії примітивів виду – точка, пряма, коло, клотоїда, сплайн. Формування поліліній на основі примітивів. Ортогональні побудови. Обробка засічок, обмірів, створних вимірювань.
    • Побудова цифрової моделі ситуації шляхом формування точкових, площадних і лінійних топографічних об'єктів на основі класифікатора з відображенням умовними  знаками у відповідності з поточним масштабом зйомки і можливістю семантичного наповнення. Створення  підписів для них у відповідності з налаштуваннями користувача.
    • Підтримка однорядкового і багаторядкового тексту.
    • Побудова цифрової моделі рел'єфу нерегулярною сіткою трикутників з використанням структурних ліній. Відображення рел'єфу горизонталями з необхідним оформленням (вид ліній, підписи, берг-штрихи) або відкосами, обривами. Відображення окремих ділянок різноманітними видами горизонталей (основні, потовщені, допоміжні, додаткові) і висотою перетину рел'єфу. Моделювання вертикальних поверхонь (бордюрів, підпірних стінок і т.п.). Побудова перерізу по існуючій і довільній лініям.
    • Використання різноманітних стилів і методів трасування з окремо створених елементів і наступним їх з'єднанням, з одночасною елементів які складають трасу, еквідистантним перенесенням, інверсією, розділенням, «зклейкою» раніше побудованих трас і ЛТО.
    • Розбивка пікетажу з заданим кроком, використанням рублених пікетів. Розстановка пікетів, кілометрів, рисок. Створення вершин кутів.
    • Створення, перегляд, редагування повздовжніх і поперечних профілів лінійних тематичних об'єктів (в тому числі підземних і наземних комунікацій) і трас АД. Створення розгорнутого плану траси.
    • Перегляд даних геологічних шарів, горизонтів підземних вод на повздовжньому профілі траси АД і лінійного тематичного об'єкта, і поперечних (тільки при наявності геології полоси) профілях для траси АД.
    • Побудова повздовжнього і поперечних чорних профілів, розвернутого плану траси дороги, розрахунок лінії побуту (денна поверхня).
    • Створеня відомостей кутів повороту, прямих і кривих, елементів плана траси, розбивка заокруглень, відміток профіля, відомостей семантичних властивостей і тематичних об'єктів класифікатора (по площадці, вздовж лінії (траси) і перетинающихся з лініею). Використання налаштовуваних шаблонів відомостей.
    • Створення моделей креслення топографічних планів, повздовжнього і поперечних профілів з використанням шаблонів. Створення комплексних креслень.
    • Прямий друк креслень і відомостей, створених в програмі.

Результати:

     • Креслення топографічних планів у  вигляді листів креслення або планшетів, повздовжнього і поперечних профілів.
     • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
     • Файли формату CXYZ, експортовані з точок моделі.
     • Файли формату OBX для обміну наборами проектів плану, 3D-виду, моделі креслення і проектами, що входять в їх склад, між базами, які використовуються системами CREDO III, зі збереженням властивостей і структуру набору.
     • Файли формату MPRX групи проектів одного типу для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
     • Файли формату PRX проектів моделі плану і моделі креслення для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
     • Проекти і набори проектів для використання в системах на платформі CREDO III.
     • Відомості кутів повороту, тематичних об'єктів, семантичних властивостей і т.д. у вигляді файлів формату НТМL і RTF.
     • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, отримані експортом даних в растр.

Допоміжні підсистеми:

     • Редактор шаблонів, Редактор ліній і штриховок, Редактор символів, Редактор класифікатора, Редактор геологічного класифікатора, Редактор відомостей.
     • Менеджер проектів і наборів проектів.
     • Менеджер баз даних.
     • Корпоративний менеджер баз даних

Внутрішні формати даних:

     формат CREDO, файли типу PRX, MPRX, OBX, DBX, для обміну даними між базами даних. 

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.