З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
ГЕОКОЛОНКА 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 CREDO ГЕОКОЛОНКА 2.6


Призначення:  створення креслень геологічних колонок. Обробка даних зондування.

Галузі застосування: інженерно-геологічні  вишукування, геологічне забезпечення проектування промислових, цивільних і транспортних об'єктів.

 

Початкові дані:


 • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
 • Дані в форматах CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) 2002.
 • Дані по геологічній легенді і виробкам з файлів формату OFG, подгітовлених в програмах CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) Колонка, CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) Лабораторія.
 • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
 • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
 • Космічні знімки з ресурсу «Експрес Космознімки».
 • Точки лазерного сканування LAS.
 • Геодані XML формату.
 • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, подготовлені в програмі CREDO (КРЕДО) ТРАНСФОРМ 3.1.

 

 

Основні функції системи:

 • Файлова система зберігання: на локальних дисках для індивідуальної роботи з даними і в сховищі документів для корпоративної роботи з даними.
 • Використання сховища документів з призначенням прав доступу (читання, запис, видалення) для папок, проектів і Наборів проектів, веденням історії дій користувачів, встановленням користувачем блокіровок, з можливістю відкриття будь-якої попередньо збереженої версії документа.
 • Імпорт даних з файлів формату DXF, растрових файлів CRF, TMD, BMP, TIFF, JPEG і PNG, точок лазерного сканування LAS, космічних знімків з ресурсу «Експрес Космознімки» і текстових файлів, які описують точки.
 • Імпорт геологічних даних з файлів формату XML ,OFG, OGM.
 • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (місцева і будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
 • Введення і редагування геологічної легенди на обєкті з використанням даних геологічного класифікатора.
 • Визначення поверхонь рел'єфу і природного рел'єфу.
 • Різноманітні методи прив'язки координат устя вертикальних інженерно-геологічних виробок: без координат, з плановими координатами, по пікетажу лінійного об'єкта.
 • Наповнення даних по виробкам семантичною інформацією, налаштуваннями стилю відображення виробок та їх підписів на плані.
 • Наповнення колонки виробки різноманітними інтервальними даними, такими як, геологічні шари, включення, консистенції, ступеню вологості, кріотекстури, горизонти підземних вод та рівні мерзлоти, інтервальні проби, та інше, у відповідності з даними геологічного класифікатора.
 • Наповнення колонки виробки різноманітними точковими даними, такими як, опробовування, випробовування, серії замірів у відповідності з даними геологічного класифікатора.
 • Створення і редагування креслень геологічних виробок з використанням шаблонів.
 • Розрахунок несучої здатності грунтів по даним статичного і динамічного зондування грунтів.
 • Розрахунок фізико-механічних властивостей грунтів по даним статичного і динамічного зондування грунтів.
 • Вимірювання і розстановка розмірів. Створення підписів у вигляді  однострочного і багатострочного тексту. Отримання інформації по об'єктам моделі.
 • Перегляд геологічної будови в будь-якій точці об'єкту.
 • Створення моделей креслення плану  з використанням шаблонів, схеми компонування креслень.
 • Створення комплексних креслень.
 • Створення різних звітних відомостей.

Результати:

 • Креслення планів і геологічних виробок.
 • Текстові документи у вигляді різних звітних відомостей.
 • Файли зберігання Проектів і Набору проектів.
 • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
 • Файли Набору проектів формату OBX, які використовуються системами CREDO III.
 • Геодані XML формату.
 • Файли проекта формату PRX, які використовуються системами CREDO III.
 • Файли загальних ресурсів формату DBX, які використовуються системами CREDO III.
 • Файлы форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, CRF.

Допоміжні підсистеми:

 • Редактор шаблонів, редактор символів, редактор класифікатора, редактор геологічного класифікатора, редактор відомостей.
 • Система керування сховищем документів.
 • Утіліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.1.

Характеристика інтерфейса: стандартний інтерфейс WINDOWS.