З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
ГЕОКАРТЫ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ГЕОКАРТЫ 2.6

 

Призначення: створення різноманітних представлень моделі геологічної будови місцевості, аналіз геологічної вивченності.

Галузі застосування: програма використовується як самостійний програмний продукт при інженерно-геологічних вишукуваннях, а також приймає участь в безперервному автоматизованому циклі обробки інженерної інформації  в зв'язці с рештою систем комплексу CREDO в якості геологічного забезпечення проектування промислових, цивільних і транспортних об'єктів. Функціонал системи може  бути доступний також CREDO ГЕОЛОГИЯ 1.3 при наявності у користувача обох систем.

Початкові дані:

    • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
    • Данні в форматах CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) 2002.
    • Данні по геологічній легенді і виробкам з файлів формату OFG, підготовлені в програмах CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) КОЛОНКА, CREDO_GEO (КРЕДО ГЕО) ЛАБОРАТОРИЯ
    • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
    • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
    • Космічні знімки з ресурсу «Експрес Космознімки».
    • Точки лазерного сканування LAS.
    • Геодані XML формату.
    • Черно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату CRF, BMP, TIFF, JPEG і PNG, а також файли формату TMD, подготовлені в програмі CREDO (КРЕДО) ТРАНСФОРМ.

Основні функції:

   • Файлова система зберігання: на локальних дисках для індивідуальної роботи з даними і в сховищі документів для корпоративної роботи з даними.
   • Використання сховища документів з призначенням прав доступу (читання, запис, видалення) для папок, проектів і наборів проектів, веденням історії дій користувачів, встановленням користувачем блокувань, з можливістю відкриття будь-якої попередньо збереженої версії.
   • Імпорт даних з файлів формату DXF, растрових файлів CRF, TMD, BMP, TIFF, JPEG і PNG, точок лазерного сканування LAS, космічних знімків з ресурсу «Експрес Космознімки» і текстових файлів, що описують точки.
   • Імпорт геологвчних даних з файлів формату XML ,OFG, OGM.
   • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (месцева і будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
   • Введення і редагування геологічної легенди на об'єкті з використанням даних геологічного класифікатора.
   • Визначення поверхонь релєфу і природнього  естественного релєфу.
   • Різноманітні методи прив'язки координат устя вертикальних інженерно-геологічиих виробок: без координат, з плановими координатами, по пікетажу лінійного об'єкту.
   • Наповнення даних по виробкам семантичною інформацією, налаштування стилю відображення виробок та їх підписів на плані.
   • Наповнення колонки виробки різноманітними інтервальними даними, такими, як геологічні шари, включення, консистенції, ступені вологості, кріотекстури, горизонти підземних вод та рівні мерзлоти, інтервальні проби та інш., у відповідності з даними геологічного класифікатора.
   • Наповнення колонки виробки різноманітними точковими даними, такими, як опробовування, випробовування, серії замірів у відповідності з даними геологічного класифікатора.
   • Створення і редагування планової геометрії геологічних зрізів.
   • Створення і редагування параметрів заповнення геозрізів з об'ємної геологічної моделі.
   • Створення і аналіз схеми геологічної вивченності місцевості.
   • Створення об'ємної геологічної моделі площадки або полоси вишукувань.
   • Створення просторового представлення (3D-вид) об'ємної геологічної моделі площадки або полоси вишукувань.
   • Вимірювання і проставляння розмірів. Створення надписів у вигляді однострочного и багатострочного тексту. Отримання інформації по об'єктам моделі.
   • Створення, модеоей креслень плану з використанням шаблонів, схеми компоновки креслень.
   • Створення різноманітних звітних відомостей.

Результати:

    • Креслення планів.
    • Текстові документи у вигляді різноманітних звітних відомостей.
    • Файли зберігання проектів і наборів проектів.
    • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
    • Файли набору проектів формату OBX, що використовуються системами CREDO III.
    • Геодані XML формату.
    • Файли проекта формату PRX, що використовуються системами CREDO III.
    • Файли загальних ресурсів формату DBX, що використовуються системами CREDO III.
    • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, CRF..

Допоміжні підсистеми: 

 1. Редактор шаблонів, редактор символів, редактор класифікатора, редактор геологічного класифікатора, редактор відомостей.
 2. Система керування сховищем документів.
 3. Утіліта міграції даних з баз даних версій 1.06-1.11.

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows, Office XP, Windows XP. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.