З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
ГЕНПЛАН 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ГЕНПЛАН 2.6

 


Призначення: проектування генеральних планів промислових підприємств, споруд, будівельних майданчиків, об'єктів архітектури і містобудівництва, житлово-цивільних об'єктів. 

Галузі застосування: проектування, будівництво і експлуатація будівельних об'єктів, маркшейдерське забезпечення добутку корисних копалин.

Початкові дані:

   • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
   • Файли GDS, сформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO_DAT 3.1, 4.0.
   • Дані в форматах CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX, CREDO_GEO.
   • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
   • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
   • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату BMP, TIFF, GIF, PCX, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі ТРАНСФОРМ 3.1. 

 

 

Основні функції:

   • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (месцева і будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
   • Копіювання, вирізка частини або всіх даних проекту в інший проект. Обєеднання двох проектів.
   • Створення і редагування геометрії будівель, споруд, комунікацій, під'їздів, проїздів, тротуарів та інш. з використанням поліліній, масок, регіонів і площадних об'єктів. В якості елементів, які складають лінії, використовуютьяс пряма, коло, клотоїда, сплайн. Можливість редагування як одного, так і множини елементів.
   • Відображення елементів генплану, благоустрою, озеленення, комунікацій умовними знаками класифікатора тематичних об'єктів, з семантичним наповненням і характеристиками у відповідності з поточним масштабом генералізації. Створення підписів для них у відповідності з налаштуваннями користувача.
   • Розбивка для комунікацій пікетажу з заданим кроком, використання «рублених» пікетів. Розстановка пікетів, кілометрів, рисок. Створення вершин кутів.
   • Моделювання профіля комунікації у вікні плану або у вікні профіля.
   • Моделювання і редагування поверхонь при допомозі структурних ліній, груп трикутників, площин. Налаштовуваке відображення поверхонь у відповідності з назначеним стилем, проставляння бергштрихів і надписів горизонталей. Знаходеження ліній перетину двох поверхонь, двох площин, поверхні – поверхні.
   • Вимірювання і проставляння розмірів. Створення  надписів у вигляді однорядкового і багаторядкового тексту. Отримання інформації по об'єктам моделі.
   • Конструювання вісі проїздів, вертикальних стінок, бортових каменів та інших елементів. Можливість перегляду поперечників.
   • Розрахунок об'ємів земляних мас між  шараими, в довільному контурі, по регіону або площадному об'єкту. Створення картограми земляних мас. Формування по результатам розрахунків загальної відомості об'ємів робіт, відомостей по сетці квадратів або з заданим кроком вздовж траси, відомості об'ємів з урахуванням геології.
   • Перегляд геологічного розрізу по повздовжньому профілю.
   • Створення і перегляд розгорнутоого плану ЦММ з можливістю знесення даних на профіль комунікації.
   • Створення моделей креслення плану з використанням шаблонів, штампів, схеми компоновки креслень.
   • Створення і графічне оформлення креслень повздовжнього профіля з використанням шаблонів креслень, штампів, сіток профілів.
   • Створення комплексних креслень, що об'єднують в собі як кресленя плану, так і креслення профіля.
   • Прямий друк креслень і відомостей, створених в програмі.

Результати:

    • Креслення планів, повздовжніх профілів.
    • Текстові документи у вигляді розбивочних відомостей плану, відомості відміток  профіля, відомостей тематичних об'єктів і семантичних властивостей, розрахунків об'ємів земляних мас.
    • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
    • Файли формату TXT, отримані експортом групи точок.
    • Файли формату OBX для обміна наборами проектів плану, 3D-виду, моделі креслення і проектами, які входять в їх склад, між базами, що використовуються системами CREDO III, зі збереженням властивостей і структури набору.
    • Файли формату MPRX групи проектів одного типу для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
    • Файли формату PRX для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
    • Проекти і набори проектів для використвання в системах на платформі CREDO III.
    • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, отриамані  експортом даних в растр.

Допоміжні підсистеми:

    • Редактор шаблонів, Редактор ліній і штриховок, Редактор символів, Редактор класифікатора, Редактор відомостей.
    • Менеджер проектів і наборів проектів.
    • Менеджер баз даних.
    • Корпоративний менеджер баз даних.

Допоміжні підсистеми: формат CREDO; файли типу PRX, MPRX, OBX і DBX для обміну даними між базами даних.

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.