З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Оберіть товар:
Код товару:
ДОРОГИ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 ДОРОГИ 2.6


Призначення: проектування будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг і транспортних розв'язок, включно з дорогами загального користування, міські вулиці і дороги всіх технічних категорій, промислові, підїздні, промислові і внутрішньогосподарські.

Галузі застосування: проектування, будівництво і експлуатація автомобільних доріг.

Початкові дані:

   • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
   • Файли GDS, зформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO_DAT 3.12 і 4.0.
   • Дані в форматах CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX, CREDO_GEO.
   • Текстові файли з інформацією по точкам типу CXYZ.
   • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
   • Чорно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату BMP, TIFF, GIF, PCX, а також файли формату TMD, підготовлені в програмі ТРАНСФОРМ 3.1.

 

 

Основні функції:

     • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (місцева в будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
     • Копіювання, вирізка даних проекту в інший проект. Об'єднання двох проектів.
     • Побудова цифрової моделі поверхні нерегулярною сіткою трикутників зі створенням і врахуванням структурних ліній.
     • Відображення ділянок рел'єфу і проектної поверхні різними типами у відповідності з налаштуваннями стилів поверхонь: горизонталями з можливістю зміни висоти перетину, створення їх надписів і берг-штрихів, відображення додаткових і допоміжних горизонталей, а також відкосами і обривами зі змінним кроком і довжиною штрихів.
     • Розрахунок обємів насипу і виямки між двома поверхнями різними методами: між шарами, в контурі, по регіону або площадному об'єкту.
     • Створення геометрії елементів плану (початкової моделі і проектного рішення) з використанням поліліній, масок і регіонів. В якості елементів, які складають лінії, використовуються пряма, коло, клотоїда, зміщена клотоїда і сплайн.
     • Можливість одиночного і групового редагування елементів.
     • Формування ситуації і елементів генплану дороги точковими, площадними і лінійними тематичними об'єктами на основі класифікатора з семантичним наповненням, відображення умовними знаками і характеристиками у відповідності з поточним масштабом генералізації.
     • Вимірювання і проставляння розмірів. Створення надписів у вигляді однорядкового і багаторідкового тексту. Отримання інформації по обєктам моделі.
     • Використання різноманітних стилів і методів трасування: по окремо створеним елементам з наступним їх об'єднанням; з одночасною побудовою складаючих трасу елементів; еквідистантним переносом, інверсією, розділенням, «зклеюванням» раніше побудованих трас. Створення політрас для проектування доріг з розподільною полосою і різдільним трасуванням вісей напрямків.
     • Розбивка пікетажу з заданим кроком, використання рублених пікетів. Розстановка пікетів, кілометрів, рисок. Створення вершин кутів.
     • Побудова повздовжнього і поперечних чорних профілів, розвернутого плану траси дороги, розрахунок лініі побуту (денної поверхні).
     • Розрахунок лінії керівних відміток по рекомендуемій висоті насипу виходячи з умови незаносимості снігом, підвищення покриття над розрахунковим рівнем грунтових вод, верховодки або тривало  встановлених поверхневих вод, а також над поверхнею землі на ділянках з незабеспеченим стоком. При ремонті – з умови поперечного вирівнювання існуючого покриття.
     • Проектування повздовжнього профилю з використаннням елементів геометрії – пряма, парабола, колоі сплайн. Автоматизований спосіб формування проектної лінії з врахуванням обмежень, інтерактивне конструювання елементів профіля різними методами. Можливість збереження варантів профіля.
     • Отримання налаштовуваних на повздовжньому і поперечних профілях ординат, робочих відміток, даних підпрофільної сітки.
     • Перегляд геологічного перерізу по поперечним (тілько при наявності полосної геології) і повздовжньому профілям.
     • Проектування земляного полотна і дорожного одягу з урахуванням ремонту або нового будівництва. Для ремонту можливість збереження ширини існуючого покриття і обочин, проектування уширень в ровику або зрізки обочини, врахування розборки дорожного одягу. Можливість використання бортів, лотків, упорів, технологічних тротуарів, пішоходних доріжок.
     • Розрахунок віражів по різним методикам, наглядний контроль нормуємих показників.
     • Проектування відкосів і кюветів з використанням налаштовуваних стилів і автоматичним підбором шаблону відкоса, кювета, нагорної канави з банкетом або без. Проектування повздовжнього профіля кювета.
     • Проектування пилоподібного профіля кромки проектного покриття.
     • Розрахунок об'ємів земляних, планувальних і укріплювальних робіт, по дорожному одягу. Розрахунок багатошарового вирівнювання і зрізки існуючого покриття. Автоматизоване створення картограм всіх вирівнюючих шарів, фрезерування і розборки існуючого покриття.
     • Створення цифрової моделі запроектованої ділянки дороги, границь постійного відводу земель.
     • Отримання відомостей кутів повороту, прямих і кривих, елементів плану траси, розбивки заокруглень, відміток, вузлових точок, елементів профіля, відстаней видимості, параметрів дорожнього полотна, об'ємів робіт, відомостей семантичних властивостей і  тематичних об'єктів класифікатора (по площадці, вздовж траси і перетинающихся з нею) та інших. Використання налаштовуваних шаблонів відомостей.
     • Створення моделей креслення плану траси, повздовжнього і поперечних профілів з використанням шаблонів креслення, штампів, сіток профилів. Можливість створення комплексних креслень.
     • Прямий друк креслень і відомостей, створених в програмі.

Результати:

      • Креслення планів, повздовжніх і поперечних профілів.
      • Текстові документи у вигляді  відомостей параметрів плану і повздовжнього профіля, дорожнього полотна, відомостей по об'ємам робіт, тематичних об'єктів і семантичних властивостей.
      • Файли формату CXYZ, експортовані з точок моделі.
      • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
      • Файли формату OBX для обміну наборами проектів плану, 3D-виду, моделі креслення і проектами, які входять в їх склад, між базами, які використовуються системами CREDO III, зі збереженням властивостей і структури набору.
      • Файли формату MPRX групи проектів одного типу для обміна даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
      • Файли формату PRX для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
      • Проекти і набори проектів для використання в системах на платформі CREDO III.
      • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, отримані експортом даних в растр.

Допоміжні підсистеми:

       • Редактор шаблонів, Редактор ліній і штриховок, Редактор символів, Редактор класифікатора, Редактор відомостей, Редактор стилів відкосів насипу і виямки.
       • Менеджер проектів і наборів проектів.
       • Менеджер баз даних.
       • Корпоративний менеджер баз даних

Внутрішні формати даних:

       формат CREDO, файли типа PRX для обміну даними між базами даних.

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windоws. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windоws.