З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
DAT 5.2
Ціна:
за запитом
Під замовлення
 CREDO_DAT 5.2 

 

Функціональні відмінності КРЕДО ДАТ 3.12, КРЕДО ДАТ 4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, КРЕДО ДАТ 4.1 СТАНДАРТ, КРЕДО ДАТ 5.0 - читайте тут!

Система дозволяє виконати камеральну обробку традиційних геодезичних вимірювань і результатів постобробки супутниковихвимірювань різних класів точності у вибраній СК з можливістю врахування моделі геоїда і комплекса редукційних поправок. Крім того в системі виконуються різноманітні геодезичні побудови.

В системі забезпучується імпорт даних з більшості існуючих електронних тахеометрів, цифрових нівелірів, виконується суворе врівноваження наземних і супутникових вимірювань, допускається проектування по растровій підкладці, реалізовано розвинутий інструмент аналізу і пошуку грубих помилок планових і висотних вимірювань.


Призначення: камеральна обробка наземних і супутникових геодезичних вимірювань в мережах і зйомки у  вибраній СК, з урахуванням моделі геоїда, комплексу редукційних поправок; обробка вимірювань різних класів і різноманітних методів геодезичних побудов.

Галузі застосування: лінійні і площадні інженерні вишукування об'єктів промислового, цивільного і транспортного будівництва, геодезичне забезпечення будівництва, маркшейдерське забезпечення робіт при добутку і транспортуванні нафти і газу, підготовка інформації для кадастрових систем, геодезичне забезпечення геофізичних методів різвідки, маркшейдерське забезпечення добутку корисних копалин відкритим способом, створення і  реконструкція міських, межових, державних опорних мереж.

Початкові дані:

   • файли електронних тахеометрів (вимірювання і/або координати), GNSS-систем (координати і/або вектора);
   • рукописні журнали вимірювання кутів, ліній і перевищень;
   • координати і висоти вихідних точок;
   • робочі схеми мереж і розрахунків;
   • растрові файли картографічних матеріалів.

 Основні функції:

    • імпорт даних, отриманих з електронних регістраторів і тахеометрів в форматах — Sokkia (SDR), Nikon (RDF,TXT), Geodimeter (ARE, JOB, IN), Leica (GRE, GSI, IDEX), Topcon (GTS6, GTS7), Trimble (М5), FOIF(670/680), KOLIDA (KTS 440,550);
    • імпорт результатів постобробки ГНСС вимірювань з файлів відповідних форматів – SNAP-файли (PINACLE), дані по станціям і базовим лініям *.txt, *.csv (LGO), *.asc (TGO, TBC), *.tvf (Topcon Tools), звіти по рішенню базових ліній (Spectrum Survey);
    • імпорт даних через послідовний порт безпосередньо з електронних тахеометрів;
    • імпорт прямокутних координат і вимірювань з текстових файлів в довільних форматах, які налаштовуються користувачем;
    • завантаження файлів TMD і растрових підложок (BMP, TIFF, TIF, JPG, JPEG, PNG, GIF) з файлами прив'язки (TIE, TAB, BPW, TFW), підготовлених в програмах CREDO ТРАНСФОРМ, MapInfo, ArcView/ArcInfo, Photomod;
    • трансформування растрових підложок з використанням до 4 точок прив'язки;
    • налаштування і використання декількох класифікаторів, обробка кодових строк розширеної системи кодування для польової регістрації геометричної і  атрибутивної інформації  про топографічні об'єкти;
    • створення і використання власних систем (наборів кодів) польового кодуваання;
    • введення і табличне редагування даних, включно з роботою через буфер обміну для станцій, ходів, пунктів, векторів ГНСС і окремих вимірювань, відключення /відновлення пунктів і вимірювань, робота з блоками даних, використання  інтерактивних графічних операцій.
    • попередня обробка вимірювань, врахування різноманітних поправок — атмосферних, за вплив кривизни Землі і рефракції, перехід на поверхню відносності. Редуціювання напрямків і ліній на еліпсоїд, площину в поперечно-циліндричній проекції Меркатора в системах координат СК42, СК63, СК95, МСК NNN, UTM і їм подібних або системазх координат користувача з налаштовуваними значеннями довготи вісьвого меридіана, зміщення по X, Y і масштабом по вісьовому меридіану.
    • розрахунок середнього коефіцієнта рефракції для обєкта і наступне врахування його в перевищеннях тригонометричного нівелювання;
    • врахування аномалій висот геоїда (модель EGM2008) в супутникових висотних вимірюваннях;
    • виявлення, локалізація і нейтралізація грубих помилок у вихідних даних, лінійних і кутових вимірюваннях і нівелюванні автоматично (Lp–метрика,) і в діалоговому режимі (трасування);
    • сумісне або роздільне врівноваження  планових супутникових вимірювань, (лінійно-кутових) і висотних (систем і ходів геометричного, тригонометричного нівелювання) геодезичних мереж різних форм, класів і методів (комбінації методів) створення, яке виконується параметричним способом по методу найменших квадратів.Забезпечена можливість виконувати спільне врівноваження вимірювань різної точності і різних методик з розгорнутою оцінкою точності, яка включає еліпси помилок;
    • врівноваження геодезичних побудов з урахуванням помилок початкових даних;
    • встановлення параметрів зв'язку просторових систем координат на ділянку робіт, аналіз якості вихідних пунктів в плані і по висоті  на основі встановлених параметрів зв'язку;
    • створення регіональної моделі геоїда на ділянку робіт, експорт створеної моделі в текстовий файл і в формат RGM;
    • поетапне або спільн врівноваження багаторангових мереж;
    • хельмерта, аффінне перетворення координат, перерахунок координат з прямокутних в геодезичні;
    • розрахунок різноманітних геодезичних задач (група задач ОГЗ - обернена геодезична задача, розбивка, ланцюжок з можливістю врахування різних поправок, група задач по обмірам і побудовам – розрахунок кута, обмір, проекція, створ-перпендикуляр і т.д.) з заповненням відповідних таблиць з видачею відомостей;
    • обробка тахеометричної зйомки з  формуванням точкових, лінійних і площадних топографічних об'єктів та їх атрибутів по даним польового кодування;
    • інтерактивне формування точкових, лінійних і площадних топографічних об'єктів таїх атрибутів по даним польових абрисів;
    • проектування опорних геодезичних мереж (в тому числі з урахуванням помилок початкових пунктів), вибір оптимальної схеми мережі, необхідних і  достатніх вимірювань, підбір точності вимірювань;
    • створення відомостей і каталогів, видача їх в принятій формі. Налаштування вихідних документів згідно національним стандартам або стандартам підприємства, налаштування на будь-які мови, включно з мовою типу уврит або арабський з використанням редактора шаблонів;
    • створення креслень і планшетів (1:500-1:5000), схем планово-висотного обгрунтування в принятих або налаштовуваних умовних позначеннях, повне оформлення в моделі креслення і друк графічних документів;
    • формування шаблонів топографічних листів стандартних масштабів;
    • експорт результатів в розповсюджені формати: DXF (AutoCAD), MIF/MID (MapInfo), в формати CREDO (CDX), CREDO (TOP/ABR), в налаштовувані користувачем текстові формати;
    • експорт даних через послідовний порт безпосередньо в електронні тахеометри.

Особливості системи:

    • гнучкитй інтерфейс робочого середовища, який забезпечує зручність роботи для різних задач;
    • відсутність обмежень на об'єм оброблюваної інформації в мережах і при зйомці;
    • відсутність обмежень на форми і методи створення оброблюваних мереж геодезичної опори;
    • розширена система збору геометричної і атрибутивної інформації;
    • можливість оперативного підключення процедур читанния даних з виникаючих нових форматів файлів електронних регістраторів і тахеометрів;
    • спільна обробка вимірювань, виконаних різними методами і з різною точністю;
    • розвинені процедури врвноваження супутникових і наземних вимірювань;
    • розвинений апарат пошуку і виділення грубих помилок;
    • інтерактивні можливості проектування планових і висотних мереж;
    • графічна ілюстрація процесів обробки;
    • можливості налаштування процедур введення, обробки і створення вихідних документів під стандарти підприємства, національні стандарти і мови.

Результати: каталоги і відомості вимірювань, координат і відміток, креслення і планшети з зарамковим оформленням в М 1:500 – 1:5000, файли форматів DXF, MIF/MID (MapInfo), Shape-file (ArcView), файли формату CREDO (CDX), текстові файли в форматах, налаштовувані користувачем.

Внутрішні формати даних: формат CREDO.

Характеристика інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.

Системно-технічні вимоги 

Процесор: Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц або більш продуктивний 

ОЗУ: не менше 2 ГБ

Відеоподсистема: графічний процесор з обємом відеопамяті 1 ГБ або більшим, з підтримкою OpenGL версії 2.1 або вище.

Операційна система:

Microsoft Windows 7 Service Pack 1,

Microsoft Windows 7 x64 Service Pack 1,

Microsoft Windows 8.1,

Microsoft Windows 8.1 x64,

Microsoft Windows 10 x64,

Microsoft Windows 10 x86.

Примітки:

Для забезпечення функціонування програмного продукта необхідна Система захисту Эшелон II, включно з апаратним ключем захисту USB. Апаратний ключ захисту може бути встановлений як на тому ж компютері, де запускаються додатки, так і на одному з компьютерів мережі організації. Системно-технічні вимоги для Менеджера захисту Ешелон II знаходяться тут.