З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
РАСЧЕТ ДЕФ 2.0
Ціна:
за запитом
В наявності
 CREDO РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 2.0


Призначення: обробка результатів геодезичних спостережень за деформаціями і осадками будівель і споруд.

Вихідні дані:

 • Дані, отримані в результаті імпорту файлів;
 • Дані, введені з клавіатури.

 

Основні функції:

    • Імпорт даних:
    • проекти GDS (CREDO_DAT 3.10-3.12), GDS4 (CREDO_DAT 4.0-4.1), GDSM (CREDO_DAT Mobile);
    • проекти NIV (CREDO_НИВЕЛИР 1.0-2.0);
    • файли TMD і растрових підкладок (BMP, TIFF, TIF, JPG, JPEG, PNG, GIF) з файлами прив'язки (TIE, TAB, BPW, TFW), підготовлених в програмах CREDO ТРАНСФОРМ, MapInfo, ArcView/ArcInfo, Photomod;

     • файли обмінного формату AutoCAD (DXF);
     • текстові файли довільного формату.
     • Аналіз стійкості опорних пунктів каркасної мережі геодезичного обгрунтування в плані і по висоті по відношенню до початкового і попереднього циклів спостережень у відповідності з встановленими в програмі допусками.
     • Обрахування параметрів для окремих  деформаційно-осадочних марок:
     • абсолютне зміщення марок по висоті по відношенню до начального і попереднього циклів спостережень з виділенням кольором в таблиці Пункти значень, що перевищують встановлені в програмі допуски;
     • абсолютне зміщення марок в плані по відношенню до начального і попереднього циклів спостережень з виділенням кольором в таблиці Пункти значень, що перевищують встановлені в програмі допуски.


    • Обчислення для пари деформаційно-осадочних марок:
    • продольний, поперечний і вертикальний здвиги.
    • Створення ліній профілів по маркам і обчислення рухів марок профіля по висоті.
    • Створення систем координат користувачів для блоків, в тому числі непаралельних початковій площині, з можливістю автоматичного розрахунку параметрів системи координат.
    • Побудова і відображення при допомозі ізоліній і градієнтної заливки наступних видів деформаційної поверхні, що створюється для вибраного блока в активній системі координат – абсолютне зміщення марок по висоті, швидкості зміщення марок по висоті, максимальній кривизні деформаційної поверхні.
    • Побудова траекторій і векторів руху марок в плані.
    • Відображення і візуалізація деформаційної поверхні на задані значення дати і часу.
    • Експорт в модель креслення деформаційної поверхні, траекторій і векторів руху марок в плані, а також додаткових підписів.
    • Інтерактивне рішення наступних інженерно-геодезичних задач:
    • обмір, створ-перпендикуляр, лінійна і полярна засічки, проекція, перетин, сітка точок, розрахунок кута.
    • Розподіл допоміжних е елементів по шарам з можливістю керування видимістю і захоплення елементів розміщених  в них.

Результати:

     • Креслення графіків по окремим маркам і по профілям, креслення схем планово-висотного обгрунтування;
     • Креслення деформаційної поверхні створеної по результатам абсолютних зміщень по висоті, швидкості зміщень, максимальній кривизні деформаційної поверхні в опорних точках;
     • Експорт креслень в формат DXF, PDF, PS, SVG;
     • Протокол аналізу стійкості контрольних пунктів;
     • відомості з можливістю налаштування шаблону користувача;
     • Зведені каталоги всіх розраховуємих в програмі деформаційних характеристик з виводом даних в формат HTML значень з максимальною розрахунковою в програмі точністю,
     • Дані проектів в форматі:
      • DFS – проекти;
      • DDR4 – креслення;
      • CLS4 - данні  класифікатора тематичних об'єктів.

Додаткові можливості:

        • Модуль графічного відображення даних;
        • Редактор Шаблонів – додатково до програми (для формування і редагування шаблонів відомостей);
        • Набір розширених бібліотек шаблонів звітів.

Характеристика інтерфейсу: інтерфейс Windows. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windows.