З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Оберіть товар:
Код товару:
TRANSFORM 4.2
Ціна:
за запитом
В наявності
 TRANSFORM 4.2

 


Призначення: сканування початкового картографічного матеріалу, метрично коректна трансформація растрового зображення.

 

Галузі застосування: землевпорядкувальні роботи, лінійні і площадні інженерні вишукування, маркшейдерське забезпечення робіт при розвідці та добутку корисних копалин, підготовка інформації для кадастрових систем, створення цифрових топографічних планів, проектування в промисловому, цивільному і транспортному будівництві.

Початкові дані: 

 • проекти в форматах CREDO TMD версій 3.x – 4.0;
 • схеми, плани, планшети, листи топокарт, інші картматеріали в наступних форматах: BMP, GIF, TIFF (GeoTIFF), JPEG, JPEG2000, PNG, CRF, ECW, RSW;
 • растрові файли BMP, GIF, TIFF, PNG, JPEG, JPEG2000, ECW з зовнішніми файлами-супутниками прив'язок в форматах MapInfo (TAB), Worldfile (WLD, BPW, JGW, PGW, TFW, EWW), CREDO DOS (TIE), OziExplorer (MAP);
 • растрові файли зі вбудованою інформацією про прив'язку в форматах CRF, ECW, RSW, TIFF (GeoTIFF);
 • матриці висот в форматах SRTM ASCII, GeoTIFF, MTW 2000, TXT;
 • файли з інформацією про раціональні поліноміальні коефіцієнти для космічних знімків – RPC;

 

 

 

Основні функції:

 • сканування картографічних матеріалів, модифікація палітри отриманих зображень;
 • читання і відображення растрових файлів з вибором масштабу;
 • елементи редагування фрагментів растрових зображень (зміна кольровості, контрастності, олівець, заливка і т.п.);
 • взаємна орієнтація растрових фрагментів;
 • підтримка локальної системи координат або системи координат в проекціях Transverse Mercator, Mercator, PseudoMercator, Lambert Conformal Conic, Orthographic;
 • задавання координат опорних точок в плоских прямокутних координатах або градусному представленні (за винятком локальної СК);
 • прив'язка топографічних карт в стандартній розграфці в СК-42 по чотирьом кутам з вказівкою номенклатурі листів. Автоматичне розпізнавання і генерація опорних точок в місцях розміщення ліній перекресть координатної сітки на топографічних картах в стандартній розграфці. Наступний контроль створених опорних точок;
 • автоматичне розпізнавання і генерація опорних точок в місцях розміщення хрестів координатної сітки на планшетах у відповідності з вибраним масштабом і розміром планшета. Наступний контроль створених опорних точок;
 • афінна трансформація растрових файлів для усунення рівномірних лінійних спотворень;
 • кусочно-лінійна трансформація растрових фрагментів для усунення нелінійних спотворень, визваних похибками сканування і деформаціями початкового картографічного матеріалу;
 • виконання трансформації по опорним точкам з відомими координатами, для стикованих фрагментів, по відносним (загальним) точкам фрагментів;
 • при зміні системи координат – автоматичний перерахунок координат опорних точок, з наступною трансформацією растру (за винятком локальної системи координат);
 • виконання інтерполяції кольору пікселів в процесі трансформації, по методам білінійному і найближчих сусідів;
 • усунення незведень контурів на суміжних фрагментах при допомозі пар відносних точек;
 • зшивання (об'єднання) декількох фрагментів в єдине растрове поле в єдиній системі координат;
 • зшивання (об'єднання) декількох фрагментів в єдине растрове поле по суміщеним точкам фрагментів;
 • прив'язка растрових фрагментів у використовуваній системі координат;
 • виділення растрового фрагмента із загального растрового поля;
 • заміна вибраного кольору пікселів на інший колір;
 • керування прозорістю фрагментів;
 • перегляд WEB-зображення із сервісів Google Maps, Експрес Космознімки в системі координат користувача, заснованній на одному з датумів: WGS-84, СК-42, СК-95 і т.д.;
 • збереження вибраної області WEB-зображення Google Maps, що переглядається, в файл з одночасним завантаженням в програму в системі координат користувача;
 • ортокорекція одиночних космічних знімків з використанням матриці висот в форматах SRTM ASCII, MTW 2000, GeoTIFF, TXT і з можливістю обліку даних моделі геоїда EGM 2008;
 • друк растрового поля або вибраного фрагменту з розбивкою на листи у вибраному масштабі;
 • експорт ділянки, вибраного прямокутною маскою, окремих фрагментів або всього растрового поля в комплекс CREDO, системи MapInfo, Arcview, PHOTOMOD і т.д.

Внутрішні формати графичічних даних: формат CREDO

 

Характеристики інтерфейсу: стандартний інтерфейс Windows.