З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
МФ Гео+Геост 6.1
Ціна:
278688 грн
В наявності
 Майнфрэйм Геология+Геостатика 6.1Призначення: Рішення геологічних завдань і геостатичний аналіз для відкритих і підземних гірничих робіт.

 

Вихідні дані:

 • дані, підготовлені в системах Майнфрэйм;
 • імпорт даних з текстових файлів у форматах ТХТ, KDR, GTM;
 • файли формату DXF версій AutoCAD 2004;
 • завантаження чорно-білих і кольорових растрових файлів формату ВМР, JPG.
 • завантаження растрових файлів формату, підготовлених у Transform.

Основні функції:

  • Введення даних геохімічного опробування родовища. Дані можуть бути представлені пробами, отриманими в результаті свердловинного, бороздового і шламового опробування;
  • Імпорт даних з опробуваннь у файли формату TXT, XLS, баз даних MS Access;
  • Експорт даних з опробувань у файли формату TXT;
  • Виділення кондиційних інтервалів і сортів КК;
  • Представлення даних опробувань у формі «Журналу опробувань», «Діаграми змістів» і «Кондиційних інтервалів», «Сортів КК», геологічної колонки.
  • Сортування і пошук даних (свердловин, виробок, проб).
  • Порівняння та злиття баз даних опробувань.
  • Автоматичний пошук і індикація помилок введення даних опробувань.
  • Формування звітної документації з експортом файлів формату TXT.
  • Завантаження даних опробувань з вибором необхідних компонент, фільтрацією за профілями, блокам, типами даних розвідки, за геологічними об'єктами (тілами) (завантаження опробувань всередині/поза тілами).
  • Поповнення бази даних опробувань з використанням моделей гірських виробок. Введення координат основ свердловин за даними маркшейдерської зйомки.
  • Візуалізація моделей проб з використанням кольорової легенди для відображення змісту декількох компонентів корисної копалини, рудних інтервалів, характеристик і типів пород, у вигляді відрізків і гістограми змісту поточного компонента.
  • Візуалізація в прозорому режимі, з регулюванням прозорості відображення, проб, що не потрапляють в геологічні тіла.
  • Відображення траєкторій свердловин і їх основ, найменувань свердловин/виробок, номерів проб, значень змісту або інших характеристик проб і їх наборів.
  • Формування моделей розвідувальних ліній з побудовою відповідних розрізів.
  • Побудова моделі пласта по виділеним кондиційним інтервалам корисної копалини, за літологічними типами порід.
  • Побудова ізоліній потужності корисної копалини.
  • Формування блочної моделі геологічного тіла з можливістю додаткового дроблення блоків на кордонах.
  • Підрахунок запасів методом розрізів.
  • Розрахунок змістів компонентів корисної копалини методом зворотних відстаней.
  • Виділення категорій запасів за шаблоном CRIRSCO.
  • Підрахунок об'ємних і якісних показників виїмкових одиниць по блочним моделям рудних тіл і з допомогою методу метро-відсотків. Обчислення обсягів, що відносяться до різних геологічних тіл і порожних порід.
  • Формування геологічних розрізів з відображенням на них блочної структури тіл.
  • Розрахунок статистичних параметрів опробувань.
  • Пошук ураганних проб і коректування їх впливу на підрахунок запасів.
  • Побудова гістограм розподілу змістів компонентів корисної копалини по класам.
  • Побудова експериментальних і теоретичних підборів варіограмм, виявлення просторової анізотропії даних і розмірів зон впливу проб, проведення тренд-аналізу. Перевірка моделі просторового розподілу змістів за допомогою процедури перехресної перевірки.
  • Розрахунок змістів компонент корисної копалини із застосуванням процедури крігінгу.
  • Багатопотокові обчислення при моделюванні методами крігінгу та інтерполяції, застосовуючи метод зворотних відстаней.
  • Створення та редагування тривимірних векторних, каркасних і блочних моделей об'єктів гірничої технології. Групування об'єктів.
  • Графічний редактор. Операції з точками, відрізками, контурами.
  • Побудова еквідистантних контурів.
  • Побудова проекцій контурів (з довільним кутом проектування) на каркасні моделі і площини.
  • Інтерполяція висотних відміток контурів.
  • Перетини та об'єднання контурів.
  • Автоматизований пошук і виправлення помилок при ручному введенні та імпорті векторних моделей.
  • Створення сіткових моделей.
  • Перевірка коректності побудови каркасних моделей.
  • Перевірка каркасних моделей на перетин.
  • Об'єднання і переблокування блочних моделей.
  • Робота з блочною моделлю як з таблицею, обчислення характеристик, фільтрація блоків по просторовим і якісним умовам, щодо входження/не входження в просторові об'єкти.
  • Завантаження моделей з бази даних із можливістю фільтрації об'єктів за технологічними областями (крила, горизонти, блоки, підповерхи і т.д.).
  • Візуалізація моделей об'єктів у вигляді дротяних і твердотільних зображень. Додання поверхонь моделей різного ступеня прозорості.
  • Формування розрізів. Розрізи можуть мати будь-яку орієнтацію і створюватися в інтерактивному режимі, по одній, двом і трьом точкам, за профілями і по розвідувальним лініям. На площині розрізів може накладатися геодезична і призначена для користувача координатні сітки.
  • Імпорт і експорт моделей з файлів формату TXT, KDR, DXF, GTM, а також з інших баз даних системи.
  • Редактори типів ліній і штриховки, шаблонів креслень, штампів, символів.
  • Редактор геодезичних сіток.

Результати:

   • креслення планів, розрізів, профілів;
   • відомості щодо розрахунку обсягів, змісту компонентів;
   • файли формату DXF, версії 14, отримані експортом даних;
   • файли формату TXT, KDR отримані експортом даних моделі;
   • файли формату GTM моделі для обміну даними між базами, що використовуються системами Майнфрейм;
   • проекти та об'єкти цифрової моделі для використання в інших системах Майнфрейм.

Допоміжні підсистеми:

   • геологічний редактор;
   • утиліта Обслуговування баз даних.

Характеристика интерфейса: стандартный интерфейс WINDOWS.