З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Код товару:
ГЕОЛОГИЯ 2.6
Ціна:
за запитом
В наявності
 CREDO ГЕОЛОГИЯ 2.6

 

Призначення: моделювання геологічної  будови майданчика або полоси вишукувань, побудова креслень інженерно-геологічних колонок і перетинів, експорт геологічної будови по перерізам в проектуючі системи.

 

Галузі застосування: інженерно-геологічні вишукування, геологічне забезпечення проектування промислових, цивільних і транспортних об'єктів.

 

Початкові дані:

   • Дані, підготовлені в системах на платформі CREDO III.
   • Файли GDS, сформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO_DAT (КРЕДО ДАТ) 3.1, 4.0.
   • Дані в форматах CREDO_TER 2002, CREDO_PRO, CREDO_MIX 2002, CREDO_GEO 2002.
   • Текстові файлы з інформацією по точкам типу CXYZ.
   • Файли формату DXF версій AutoCAD 14, 2000, 2004.
   •  Черно-білі і кольорові растрові файли карт, планів, аерофотознімків, формату BMP, TIFF, GIF, PCX, а також файли формату TMD підготовлені в програмі  ТРАНСФОРМ 3.1.

 

 

Основні функції:

   • Створення, редагування і використання класифікатора грунтів, виявлених на об'єкті.
   • Ведення даних по початковим воробкам.
   • Імпорт початкових даних з текстових файлів відкритого обмінного формату.
   • Прив'язка виробок і корегування денної поверхні перерізів з використанням даних цифрової моделі місцевості.
   • Визначення геометрії перерізів по проектованим трасам будь-якої складності з використанням даних цифрової моделі проекту.
   • Створення каталога вихідних виробок, креслень схеми виробок на майданчику, інженерно-геологічних колонок вихідних виробок і колонок, інтерполювання в довільних точках майданчика.
   • Створення об'ємної моделі геологічної будови майданчика і полоси вишукувань, перегляд і корегування моделі на необмеженому числі вертикальних перерізів довільної геометрії в плані.
   • Надання спеціалісту-геологу оригінального інструмента для зміни характеру трасування шарів на перерізах, корегування границі виклинювання шарів, визначення літології в неглибоких виробках нижче забою.
   • Надання інструмента для моделювання зв'язку поверхонь літологічних шарів з поверхнею рел'єфа.
   • Побудова креслень інженерно-геологічних перетинів, експорт даних по геологічній будові перетину в текстові файли відкритого обмінного формату.
   • Експорт даних в інші системи комплексу CREDO для створення планів опробування в ізолініях і ізолиній поверхонь кровлі або підошви яких-небудь літологічних шарів.
   • Обчислення площ грунтів, усередненої потужності шарів в перетинах.

 

Результати:

    • Лінійна трансформація моделі. Можливість використання декількох систем координат (месцева і будівельна), тимчасова система координат відносно маски.
    • Копіювання, вирізка частини або всіх даних проекту в інший проект. Об'єднання двох проектів.
    • Створення і редагування геометрії будов, споруд, комунікацій, під'їздів, проїздів, тротуарів та інш. з використанням поліліній, масок, регіонів і площадок об'єктів. В якості елементів, що складають лінії, використовуються пряма, коло, клотоїда, сплайн. Можливість редагування як одного, так і множини елементів.
    • Відображення елементів генплану, благоустрою, озеленення, комунікацій умовними знаками класифікатора тематичних об'єктів, з семантичним наповненням і характеристиками у відповідності з поточним масштабом генералізації. Створення підписів для них у відповідності з налаштуваннями користувача.
    • Розбивка для комунікацій пікетажу з заданим кроком, використання «рублених» пікетів. Разстановка пікетів, кілометрів, рисок. Створення вершин кутів.
    • Моделювання профілів комунікації у вікні плану або у вікні профіля.
    • Моделювання або редагування поверхонь при допомозі структурних ліній, груп трикутників, площин. Налаштовуване відображення поверхнонь у відповідності з назначеним стилем, проставляння бергштрихів і надписів горизонталей. Знаходження ліній перетину двох поверхонь, двох площин, поверхні - площини.
    • Вимірювання і розстановка розмірів. Створення надписів у вигляді однострочного і багатострочного тексту. Отримання інформації по об'єктам моделі.
    • Конструювання вісі проїздів, вертикальних стінок, бортових каменів та інших елементів. Можливість перегляду  поперечників.
    • Розрахунок об'ємів земляних мас між шарами, в довільному контурі, по регіону або площовому об'єкту. Створення  картограми земляных мас. Формування по результатам розрахунків загальної відомості об'ємів робіт, відомостей по сітці квадратів або з заданим кроком вздовж траси, відомості об'ємів з урахуванням геології.
    • Перегляд геологічного перерізу по продольному профілю.
    • Створення і перегляд розгорнутого плану ЦММ з можливістю нанесення даних на профіль комунікації.
    • Створення моделей креслення плану з використанням шаблонів, штампів, схеми компоновки креслення.
    • Створення і графічне оформлення креслень продольного профіля з використанням шаблонів креслень, штампів, сіток профілів.
    • Створення комплексних креслень, які об'єднують в собі як креслення плану, так і креслення профіля.
    • Прямий друк креслень і відомостей, створених  в програмі.

 

Результати:

     • Креслення планів, повздовжних профілів.
     • Текстові документи у вигляді розбивочних відомостей плану, відомості відміток профіля, відомостей тематичних об'єктів і семантичних властивостей, розрахунок об'ємів земляних мас.
     • Файли формату DXF, отримані експортом даних з моделі креслення.
     • Файли формату TXT, отримані експортом групи точок.
     • Файли формату OBX для обміну Наборами проектів плану, 3D-вигляду, моделі креслення і проектами, що входять в їх склад, між базами, які використовуються системами CREDO III, зі збереженням властивостей і структури набору.
     • Файли формату MPRX групи проектів одного типу для обміну даними між базами, які  використовуються системами CREDO III.
     • Файли формату PRX для обміну даними між базами, які використовуються системами CREDO III.
     • Проекти і набори проектів для використання в системах на платформі CREDO III.
     • Файли форматів BMP, JREG, TIFF, PNG, отримані експортом даних в растр.

 

Допоміжні системи:

      • Редактор шаблонів, редактор ліній і штриховок, редактор символів, редактор класифікатора, редактор відомостей.
      • Менеджер Проектів і Наборів Проектів.
      • Менеджер баз даних.
      • Корпоративний менеджер баз даних.

 

Характеристики інтерфейса: стандартний інтерфейс Windоws. Мова російська з можливістю налаштування вихідних форм на будь-якій мові, що підтримується Windоws.