З в о р о т н і й д з в і н о к
Запросити зворотній дзвінок
Ім'я*
Телефон*
Коментар
(044) 390-71-26 (044) 495-28-29
Каталог Гідрографічне та гідрометричне обладнання Акустичні доплерівські профілографи швидкості течії Teledyne RD Instruments

Акустичні доплерівські профілографи швидкості течії Teledyne RD Instruments

ChannelMaster Doppler Volume
Sampler
Ocean
Observer
Ocean
Observer III
Ocean
Surveyor
Workhorse
Rio Grande
RiverPro RiverRay Sentinel V StreamPro
Vertical Workhorse
Horisontal
Workhorse
LongRanger
Workhorse
Mariner
Workhorse
Monitor
Workhorse
Quartermaster
Workhorse
Sentinel
Workhorse
Waves Array
Workhorse
NEMO

Акустичний доплерівський профілограф швидкості течії (ADCP) - це інструмент для вимірювання профіля швидкості течії у водній товщі, оснований на ефекті Доплера.

Принцип дії профілографів цього типу оснований на вимірюванні величини змещення частоти відбитого сигналу відносно частоти випроміненого акустичного сигналу і часу його приходу. Взвішені у воді частинки, планктон, бульбашки повітря і т.п. (далі названі відбивачами) відбивають зондуючий сигнал, який потім повертається до трансдюсера профілографа, при цьому частота відбитого сигналу має змещення відносно частоти зондування, а величина самого зміщення пропорціональна швидкості потоку. Частота відбитого сигналу залежить від  напрямку руху відбивача відносно джерела зондування. Відбивачі, які рухаються від інструмента, породжують сигнал з меншою частотою і, навпаки, що рухаються до інструмента, породжують сигнал з більшою частотою.

Визначив величину змещення відбитого сигналу і час «подорожі пінга», можна вирахувати швидкість течії на певній глибині. Як правило, ADCP має чотири випрмінювачі, які випромінють акустичні імпульси в різних напрямках, що дозволяє збільшити точність визначення швидкості і вирахувати напрямок течії. В алгоритмі профілювання використовується два основних припущення:

  • відбивач і водяний потік переміщуються з однаковою швидкістю;
  • кожний з пороменів трансдюсера виконує вимірювання в однакових умовах.


При виконанні профілювання зондуємий водяний стовп ділиться по вертикалі на багато сегментів, що називаються "осередками" або "інтервалами по глибині". Для отримання вертикального профіля швидкості потоку відбитий імпульс обробляється для кожного "осередка" по глибині (в точці по середині інтервала).

Профілограф завжди вимірює швидкість руху водяного потоку відносно трансдюсера профілографа. Якщо вимірювання виконуються з рухомого судна, то для отримання істинної швидкості руху потоку має бути визначена швидкість руху самого профілографа (або судна-носія) відносно дна. Тоді істинна швидкість водного потоку в кожному "осередку" вираховується як різниця швидкості відповідного "осередку" (виміряної з рухомого судна) ішвидкості переміщення судна (профілографа) відносно дна. Швидкість руху профілографа відносно дна можна виміряти або з допомогою опціональної функції профілографа Bottom Tracking (Відстеження дна), або з допомогою GNSS навигації, якою  комплектуються більшість сучасних суден.

Компанія Teledyne RD Instruments (США) є провідним в світі виробником акустичних доплерівських профілографів швидкості течії.

 

Порівнювальна таблиця ADCP компанії TELEDYNE RDI

 

Модель Робоча
частота,
кГц

Число

променів

Максимальне
число 
інтервалів по
глибині
Розподільна здатність 
(мінімальний
інтервал по
глибині),
см
Діапазон
профілювання,
м
Channel Master 1200 2 128 25 1 – 25
600 50 2 - 90
300 100 4 - 300
Doppler Volume Sampler 2400 4 128 300 3
Ocean Observer 150 4 128 400 350 - 400
75 800 650 – 700
38 1600 1000
Ocean Observer III 38 4 128 1600 1000
Ocean Surveyor 150 4 128 400 350 - 400
75 800 650 – 700
38 1600 1000
Workhorse Rio Grande 1200 4 128 5 0.3 - 0.7
600 10 0.3 - 0.7
RiverPro 1200 5 200 2 0.12 - 25
600 0.12 - 25
RiverRay 600 4 200 10 0.4 - 60
Sentinel V 1000 4

или

5
128 25 18.8 – 32
500 50 44.1 – 82.8
300 100 94.5 – 151.5
StreamPro 2000 4 30 2 0.1 – 7
Vertical 2400 3 150 3 0.2 - 5
Workhorse Horizontal 600 3 128 50 41 – 75
300 100 164 – 220
Workhorse Long Ranger 75 4 128 400 430 - 650
Workhorse Monitor 1200 4 128 128 25
600 50 38 – 66
300 100 83 - 154
Workhorse Mariner 1200 4 128 25 11 – 19
600 50 38 – 66
300 100 83 - 154
Workhorse Quartermaster 150 4 255 400 170 – 540
Workhorse Sentinel 1200 4 255 25 11 – 19
600 50 38 – 66
300 100 83 - 154

 

Додаткові модулі к ADCP

 

Модель Функціональність
Робоча
частота,
кГц
Максимальна
глибина
розгортання
Workhorse Waves Array Вимірювач хвильових  параметрів 1200 14 м
600 45 м
300 80 м
Workhorse NEMO Модуль обробки
хвильових даних
в реальному часі
1200 10 м
600 30 м
300 50 м


Порівняльна таблиця ADCP по типам розгортання і вимірюваним параметрам 

 

Модель Тип розгортання Вимірювані параметри
на якірній стоянці/дні на судні бокове
кріплення
на нафтових платформах швидкість росхід
води
батиметрія
Channel Master      
Dopler Volume Sampler          
Ocean Observer          
Ocean Observer III      
Ocean Surveyor      
Workhorse Rio Grande*        
RiverPro*      
RiverRay*      
Sentinel V      
StreamPro*      
Vertical        
Workhorse Horizontal        
Workhorse Long Ranger          
Workhorse Mariner      
Workhorse Monitor        
Workhorse Quartermaster        
Workhorse Sentinel      
Workhorse Waves Array            
Workhorse NEMO            

* Профілографи, встановлюються на судні – типу тримаран